TR

AKSA Beheer
Bewindvoering Zutphen

Wat houdt (beschermings)bewind in?

Bewindvoering is een wettelijke maatregelen die door een kantonrechter opgelegd kan worden. Dit kan een kantonrechter alleen aan een meerderjarige doen en heeft één specifiek doel: het beschermen van het vermogen. Deze maatregel kan bijvoorbeeld opgelegd worden als u tijdelijk niet in staat bent om uw financiële zaken te regelen. En/of te beheren.

Ook kan deze maatregel opgelegd worden in geval van een handicap, verslaving, ziekte, ouderdom of bij verkwisting. Indien u door de kantonrechter deze maatregel opgelegd krijgt, kan Aksa als bewindvoerder aangesteld worden. Dit houdt in dat wij aangesteld worden om uw financiële zaken te regelen.

bewindvoering Zutphen via de rechter - AKSA beheer Zutphen

Bewindvoering in Zutphen

Wat mag u van AKSA Bewindvoering en Inkomensbeheer verwachten?

Als wij aangesteld worden, wordt u volledig ontlast op het gebied van financiën. Wij beheren uw inkomen volledig, wij zorgen ervoor dat de lasten betaald worden en wij dragen de verantwoordelijkheid. Dit houdt in dat wij volledig verantwoordelijk worden voor uw financiën en bijbehorende administratie.

Hier vallen ook belangrijke randzaken onder. Zo toetsen wij of u in aanmerking komt voor toeslagen. Of dat er mogelijk bepaalde schulden kwijtgescholden kunnen worden. Ook doen wij voor u de jaarlijkse belastingaangifte.

U zult geen post meer ontvangen van financiële instanties. Deze post wordt rechtstreeks naar ons gestuurd, aangezien wij alle financiële zorg voor u uit handen nemen. Het enige waar u nog toegang tot heeft, is een aparte bankrekening. Op deze bankrekening ontvangt u het huishoudgeld.

Vanuit de rechtbank krijgen wij controle op onze diensten. De rechtbank ziet er namelijk op toe dat wij alle financiële zaken voor u uit handen nemen. Dit gebeurt onder meer aan de hand van een rapportage. Met deze jaarlijkse rapportage krijgt de rechtbank inzichtelijk wat de ontwikkelingen zijn. U zult deze Rekening & Verantwoording rapportage zelf ook ontvangen. Gedurende het jaar heeft u volledige inzicht in uw financiën. U krijgt toegang tot ons online systeem, waarin u onder meer uw vaste lasten in kunt zien. Ook uw uitgaven en schuldoverzicht zijn in dit online systeem voor u inzichtelijk.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op, samen kijken we naar een oplossing.
Telefonisch op: 0575 – 214 214 of per email via: info@AksaBeheer.nl

Bewindvoering met schuld

Beschermingsbewind wordt niet zomaar door een kantonrechter opgelegd. Dit is alleen het geval als er sprake van betalingsachterstanden en/of schulden is. Het doel hierbij is niet om de schulden te saneren, maar om de schulden op de best mogelijke manier aan te pakken.

Bewindvoering in Zutphen nodig?

Ons doel is om een toename van de schulden te voorkomen. Het is hierbij zaak om de situatie te stabiliseren, waarna we ons richten op terugbetaling van de schulden. Uiteindelijk is het hoofddoel dat u weer schuldenvrij door het leven kunt gaan. Indien het mogelijk is, schakelen wij ook schuldhulpverlening van uw gemeente in. Tijdens de bewindvoering vanuit Zutphen begeleiden wij ook, zodat de kans op slagen het grootste is. Uiteindelijk bepalen we, samen met u, aan het einde van dit hoe u in de toekomst uw financiën weer zelf kunt beheren.