TR

AKSA Beheer
Bewindvoering en Inkomensbeheer

Oplossing voor zorgverleners

Samen het beste voor uw cliënt

Meer en meer mensen hebben baat bij financiële ondersteuning. Dit komt door de economische situatie, maar ook door onwetendheid bij veel mensen. Dat is het gevolg van veel verschuivingen en wijzigingen binnen het sociale domein. Onze samenleving is steeds complexer aan het worden, waardoor lang niet iedereen de verandering kan volgen. Dit geldt onder meer voor mensen met een geestelijke- en/of lichamelijke beperking.

Voor hen is het belangrijk dat zij de juiste ondersteuning krijgen. Het is van belang dat zij financiële hulp krijgen of dat ze mogelijk onder financieel toezicht komen te staan. Spijtig genoeg geldt niet dit niet alleen voor alleen deze groep, maar voor meer en meer huishoudens.

Als begeleider vanuit maatschappelijk werk bent u op dit moment betrekking bij uw cliënt. Signaleert u hierbij dat uw cliënt financiële hulp kunt gebruiken? Dan kunt u contact opnemen met AKSA Bewindvoering en Inkomensbeheer.

Wij werken nauw samen met de begeleiding én zorgverlening van onze cliënten. Ons doel is om voor financiële stabiliteit te zorgen, terwijl u zich op de zorgkant kunt richten. Dit neemt niet weg dat we continu in contact met u blijven staan.

Nadat wij tot bewindvoerder van uw cliënt zijn benoemd, komen wij direct in actie. Wij gaan met uw cliënt in gesprek en mogelijk ook met u. Dat is bijvoorbeeld het geval als wij, door uiteenlopende redenen, niet rechtstreeks met de cliënt kunnen communiceren.

Op het gebied van de vertaalslag kunt u ons ook helpen. Wij proberen alles zo helder en eenvoudig mogelijk uit te leggen, maar dit landt niet altijd bij iedereen. Op dat moment kunt u ons op het gebied van communicatie bijstaan.

AKSA Beheer is er ook voor de zorgverleners en werkgevers

Zodra een cliënt bij ons aangemeld is, bereiden wij het verzoekschrift voor. Dit doen wij niet op eigen houtje, maar in overleg met u. U kunt bijvoorbeeld de aanvraag ondersteunen middels een sociaal rapport danwel een behandelrapportage. Dit rapport voegen wij samen met uw deskundigenverklaring toe aan ons verzoekschrift.

Ons doel is helder: de financiën van uw cliënt op orde brengen. Voor u betekent dit dat u de complete focus kunt houden op het bieden van de benodigde zorg. Op het gebied van financiën neemt Aksa beheer, Bewindvoering en Inkomensbeheer graag alles voor u uit handen. Wij hanteren hierbij een proactieve- en persoonlijke benadering, gericht op de cliënt en op u. Samen kunnen we de beste zorg bieden aan de kwetsbare mensen die dit absoluut nodig hebben.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op, samen kijken we naar een oplossing.
Telefonisch op: 0575 – 214 214 of per email via: info@AksaBeheer.nl